TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Riešené príklady na výpočet úrokovej miery

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!