TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na výpočet výšky kvádra

Chyba? 01:19 1.
Chyba? 01:43 2.
Chyba? 01:03 3.
Chyba? 01:46 4.
Chyba? 00:52 5.
Chyba? 01:59 6.
Chyba? 01:20 7.
Chyba? 01:14 8.
Chyba? 01:48 9.
Chyba? 01:51 10.
Chyba? 01:59 11.
Chyba? 01:12 12.
Chyba? 01:59 13.
Chyba? 01:52 14.
Chyba? 01:50 15.
Chyba? 01:57 16.
Chyba? 01:04 17.
Chyba? 01:18 18.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!