TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na voľné rovnobežné premietanie

Chyba? 01:53 1.
Chyba? 01:31 2.
Chyba? 01:05 3.
Chyba? 00:58 4.
Chyba? 00:40 5.
Chyba? 01:12 6.
Chyba? 00:52 7.
Chyba? 01:14 8.
Chyba? 01:32 9.
Chyba? 02:01 10.
Chyba? 01:02 11.
Chyba? 03:44 12.
Chyba? 03:00 13.
Chyba? 02:23 14.
Chyba? 01:15 15.
Chyba? 02:58 16.
Chyba? 01:55 17.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!