TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na kombinatoriku - Vypíš všetky možnosti.

Chyba? 01:56 1.
Chyba? 00:56 2.
Chyba? 01:28 3.
Chyba? 01:58 4.
Chyba? 01:28 5.
Chyba? 01:39 6.
Chyba? 00:57 7.
Chyba? 00:50 8.
Chyba? 01:49 9.
Chyba? 01:59 10.
Chyba? 01:34 11.
Chyba? 01:42 12.
Chyba? 02:00 13.
Chyba? 02:00 14.
Chyba? 01:22 15.
Chyba? 01:46 16.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!