TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na kombinatoriku - Koľko je možností?

Chyba? 00:41 1.
Chyba? 01:28 2.
Chyba? 00:47 3.
Chyba? 01:08 4.
Chyba? 00:44 5.
Chyba? 01:36 6.
Chyba? 01:49 7.
Chyba? 01:42 8.
Chyba? 00:22 9.
Chyba? 00:46 10.
Chyba? 00:42 11.
Chyba? 01:06 12.
Chyba? 00:29 13.
Chyba? 01:26 14.
Chyba? 00:21 15.
Chyba? 00:22 16.
Chyba? 01:13 17.
Chyba? 01:01 18.
Chyba? 01:12 19.
Chyba? 00:58 20.
Chyba? 00:36 21.
Chyba? 00:32 22.
Chyba? 01:00 23.
Chyba? 01:05 24.
Chyba? 01:13 25.
Chyba? 03:40 26.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!