TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Príklady pre 7.ročník

Kombinatorika
Kváder
Percentá
Pomer, mierka
Priama a nepriama úmernosť
Rovnobežníky
Zlomky
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!