TESTOKAZI

9 510 riešených úloh

Riešenie slovných úloh na aritmetický priemer

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!