TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Kontextové úlohy

Chyba? 01:24 1.
Chyba? 02:17 2.
Chyba? 01:17 3.
Chyba? 00:49 4.
Chyba? 00:53 5.
Chyba? 01:05 6.
Chyba? 01:00 7.
Chyba? 01:24 8.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!