TESTOKAZI

9 680 riešených úloh

Riešené príklady na stredovú a osovú súmernosť

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!