TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Príklady pre 5.ročník

Geometria a meranie
Prirodzené čísla
Riešenie aplikačných úloh
Testy do prímy
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!