TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Výsledný odpor rezistorov

Chyba? 01:35 1.
Chyba? 01:08 2.
Chyba? 01:26 3.
Chyba? 01:20 4.
Chyba? 01:40 5.
Chyba? 01:51 6.
Chyba? 01:55 7.
Chyba? 02:00 8.
Chyba? 01:59 9.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!