TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Elektrická práca a príkon

Chyba? 01:23 1.
Chyba? 01:50 2.
Chyba? 01:51 3.
Chyba? 00:34 4.
Chyba? 01:35 5.
Chyba? 01:19 6.
Chyba? 00:32 7.
Chyba? 01:55 8.
Chyba? 01:19 9.
Chyba? 01:17 10.
Chyba? 01:47 11.
Chyba? 01:43 12.
Chyba? 01:19 13.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!