TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Rovnováha na páke

Chyba? 00:25 1.
Chyba? 01:24 2.
Chyba? 00:37 3.
Chyba? 00:34 4.
Chyba? 01:06 5.
Chyba? 00:56 6.
Chyba? 00:55 7.
Chyba? 01:09 8.
Chyba? 01:57 9.
Chyba? 00:54 10.
Chyba? 01:12 11.
Chyba? 01:02 12.
Chyba? 01:26 13.
Chyba? 00:43 14.
Chyba? 00:49 15.
Chyba? 01:05 16.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!