TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Výpočet hmotnosti a sily z práce

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!