TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Lom svetla

Chyba? 00:16 1.
Chyba? 00:39 2.
Chyba? 00:56 3.
Chyba? 00:19 4.
Chyba? 01:53 5.
Chyba? 00:33 6.
Chyba? 00:38 7.
Chyba? 01:35 8.
Chyba? 00:13 9.
Chyba? 01:10 10.
Chyba? 01:23 11.
Chyba? 00:27 12.
Chyba? 00:23 13.
Chyba? 00:34 14.
Chyba? 00:09 15.
Chyba? 00:26 16.
Chyba? 00:21 17.
Chyba? 00:45 18.
Chyba? 00:13 19.
Chyba? 01:18 20.
Chyba? 00:05 21.
Chyba? 01:20 22.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!