TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Výpočet tepla - skupenské teplo

Chyba? 01:37 1.
Chyba? 01:51 2.
Chyba? 01:54 3.
Chyba? 01:30 4.
Chyba? 00:58 5.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!