TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Výpočet tepla - rôzne úlohy

Chyba? 01:59 1.
Chyba? 01:13 2.
Chyba? 01:09 3.
Chyba? 01:35 4.
Chyba? 01:59 5.
Chyba? 01:39 6.
Chyba? 01:02 7.
Chyba? 00:38 8.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!