TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Premeny skupenstva

Chyba? 00:46 1.
Chyba? 01:30 2.
Chyba? 00:58 3.
Chyba? 00:38 4.
Chyba? 01:27 5.
Chyba? 00:53 6.
Chyba? 01:15 7.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!