TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené úlohy z fyziky - Výpočet hustoty, objemu a hmotnosti

Chyba? 01:46 1.
Chyba? 01:32 2.
Chyba? 01:18 3.
Chyba? 01:16 4.
Chyba? 00:53 5.
Chyba? 00:47 6.
Chyba? 01:09 7.
Chyba? 01:44 8.
Chyba? 01:14 9.
Chyba? 01:59 10.
Chyba? 00:39 11.
Chyba? 01:03 12.
Chyba? 01:49 13.
Chyba? 00:55 14.
Chyba? 01:27 15.
Chyba? 01:14 16.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!