Uhly a mnohouholníky - príprava na testovanie 9 - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Uhly a mnohouholníky - príprava na testovanie 9

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 8.ročník > Štvoruholník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah