Slovné úlohy - na sústavu bez sústavy - riešené príklady - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Slovné úlohy - na sústavu bez sústavy - riešené príklady

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Slovné úlohy > Slovné úlohy na zmesi
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah