Riešenie úloh na objem valca - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešenie úloh na objem valca

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 8.ročník > Kruh, kružnica, valec > Valec
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah