Riešené úlohy z fyziky -Správanie telies v kvapalinách - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešené úlohy z fyziky -Správanie telies v kvapalinách

FYZIKA - riešené príklady > Riešené úlohy z fyziky pre 6.ročník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah