Riešené príklady na Pytagorova vetu v slovných úlohách - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešené príklady na Pytagorova vetu v slovných úlohách

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Pytagorova veta
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah