Riešenie rovníc so zlomkami - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešenie rovníc so zlomkami

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Rovnice a nerovnice
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah