Riešené príklady na obvod a obsah zložených útvarov - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešené príklady na obvod a obsah zložených útvarov

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Obvod a obsah
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah