Riešené príklady na nepriamu úmernosť - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešené príklady na nepriamu úmernosť

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 7.ročník > Priama a nepriama úmernosť
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah