Riešené príklady na násobenie a delenie desatinných čísel - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Riešené príklady na násobenie a delenie desatinných čísel

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Desatinné čísla
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah