Práca na jednoduchých strojoch - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Práca na jednoduchých strojoch

FYZIKA - riešené príklady > Riešené úlohy z fyziky pre 8.ročník > Práca, výkon, energia > Práca
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah