Percentá - príprava na testovanie - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Percentá - príprava na testovanie

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 7.ročník > Percentá > Trojčlenkou
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah