Konštrukčné úlohy s kružnicami - TESTOKAZI = 7 000 riešených príkladov s komentárom

TESTOKAZI

7 000 riešených úloh

Prejsť na obsah

Konštrukčné úlohy s kružnicami

MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 8.ročník > Kruh, kružnica, valec
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah